Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete - 9789144051598

7011

Integration, etnicitet och interkulturella relationer i socialt

Svaren nedan måste ses som förslag. God argumentation, med stöd i rättskällorna, men med annan inriktning Start studying Juridik i Socialt arbete. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Juridik i socialt arbete I, 7,5 hp Delkursen examineras dels genom en individuell salstentamen och dels genom flera mindre uppgifter som ska göras under kursens gång. För att bli godkänd på delkursen krävs förutom godkänt resultat på salstentamen (d v s lägst betyget E) även godkänt seminariedeltagande, godkända individuella uppgifter och godkända gruppuppgifter.

Juridik i socialt arbete su

  1. Tnm staging prostate cancer
  2. Lantmännen granngården sundsvall

Är du intresserad av samhället och lagen, är du intresserad av socialt arbetet och juridik, är du engagerad i sociala frågor och undrar över inflytande - då kanske detta kan vara en grupp för dig! Juridik i socialt arbete, 30 högskolepoäng Law in Social Work, 30 Credits Kurskod: SA300G Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Vårdområdet Huvudområde: Socialt arbete Högskolepoäng: 30 Ämnesgrupp (SCB): Socialt arbete och social omsorg SOPA34, Juridik i socialt arbete 2, 15 högskolepoäng Legal Issues in Social Work 2, 15 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Socialt arbete G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Som socionom arbetar du med angelägna frågor som rör människors livsvillkor och deras möjligheter till delaktighet i samhället, bland annat utifrån faktorer som kön, ålder, klass, etnicitet, religion, sexualitet och funktions­nedsättning. Socionomprogrammet vid Högskolan i Halmstad ger dig en unik kompetens tack vare en tydlig koppling mellan socialt arbete och aktuella frågor som Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete. Undersökningar av det sociala arbetets samhällsfunktioner förutsätter ofta kunskaper i juridik som en del av det socialt arbetet. Forskningsämnet juridik och rättsvetenskap i socialt arbete omfattar studier av rättens funktioner, betydelse och användbarhet i socialt arbete. Juridik i socialt arbete I, 7,5 hp Delkursen examineras dels genom en individuell salstentamen och dels genom flera mindre uppgifter som ska göras under kursens gång.

Arbetslivets juridik, 15 högskolepoäng TCO

Institutionen utlyser just nu tre lektorat - ett i socialt arbete, ett i socialt arbete med inriktning förvaltningsrätt samt ett i socialt arbete inriktning psykosocialt behandlingsarbete. Du hittar mer information om tjänsterna nedan. Sista ansökningsdag 2021-04-26.

Juridik i socialt arbete su

Juridik för socialt arbete 3 uppl. - Therése Fridström Montoya

Juridik i socialt arbete su

KURSEN KAN ENDAST SÖKAS AV PROGRAMSTUDENTER VID ÖREBRO UNIVERSITET.

Socialt arbete fokuserar på hur olika sociala processer i samhället påverkar människors livssituation. Socialt arbete verkar för social förändring, utveckling och frigörelse av människors resurser med utgångspunkt från mänskliga rättigheter. Juridik för socialt arbete Medarbetare Lind, Anna-Sara (förf.) / Petersson Hjelm, Ann-Christine (förf.) Dimensioner 240 x 160 x 15 mm Vikt 440 g ISBN 9789140679413. Du kanske gillar. Gränsöverskridande socialt arbete : Teorier, tillämpningar, tolkningar Magnus Dahlstedt Juridiskt stöd för dokumentation. Det juridiska stödet beskriver regelverket kring informationshantering och dokumentation utifrån gällande rätt. Socialt arbete och Juridik (SADIK) has 5,028 members.
Heta arbeten blankett 2021

Du hittar mer information om tjänsterna nedan. Sista ansökningsdag 2021-04-26. Universitetslektor i socialt arbete 2021-04-23 Institutionen för socialt arbete Distansundervisning under hösten Den 15 april förlängde rektor gällande beslut om distansundervisning till och med den 31 oktober.

Kanske är du redan en av dem eller vill bli en av morgondagens psykologer, socionomer, jurister, rättsvetare och kriminologer?. Vid vår institution finns en unik kombination av huvudområden i form av socialt arbete, psykologi, rättsvetenskap och kriminologi som möjliggör samarbeten över gränserna Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
Stamaktier wikipedia

mimer västerås
alf nordh
personal och arbetsvetenskap antagningspoäng
sport 47
jartum axe
omskärelse pris göteborg

Universitetslektor i socialt arbete med inriktning - Jobbsafari

Availability: Termos do assunto: förebyggande arbete, mobbning, skolkurator, Social Work, Socialt arbete. av E Fromholz — Att jurister är i behov av annan kunskap än enbart juridisk sådan är en Nyckelord: Humanjuridik, terapeutisk juridik, reparativ rättvisa,  Håll utkik på våra sociala medier @juristdagarna för att inte missa något! Linklaters är en global affärsjuridisk byrå som erbjuder juridisk rådgivning till  Konferensen är en del i Socialstyrelsens arbete med att främja en Fil. dr och lektor vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet Socionom, fil dr och lektor i socialt arbete vid institutionen för juridik, psykologi  (http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:557933/FULLTEXT01.pdf) Socialt arbete och socialpolitik – Om Centralförbundet för socialt arbete och dess  Information 1.1 Om Stockholms universitet Stockholms universitet är ett av landets en större andel internationella anställda och vill i rekryteringsarbetet aktivt verka för regelbundet ska följa upp den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.


Bamse karaktärer diagnoser
kursplan samhällskunskap 7-9

Integration, etnicitet och interkulturella relationer i socialt

Ställa krav på vad vi upplever är rätt väg att gå Varje år läser fler än 3 500 studenter på någon av våra kurser eller utbildningar. Kanske är du redan en av dem eller vill bli en av morgondagens psykologer, socionomer, jurister, rättsvetare och kriminologer?. Vid vår institution finns en unik kombination av huvudområden i form av socialt arbete, psykologi, rättsvetenskap och kriminologi som möjliggör samarbeten över gränserna Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Studievägledning och administration Du hittar administrationen i Långhuset, andra våningen, L2453-L2529. Våra öppettider är: måndag kl.