LYM202 Multimodala verktyg, kommunikation och lärande

1463

Bildblogg i skolan - Högskolan Dalarna

Design för lärande-ett multimodalt perspektiv Under min lärarutbildning läste vi ”Spräng skolan” som ifrågasatte skolan som institution. Boken har haft en stor betydelse för mig som lärare för att emellanåt fundera över ” Vilken roll spelar skola i dagens samhälle? Multimodala resurser för lärande. I Skolverkets Läslyfts-modul ”Från vardagsspråk till ämnesspråk, multimodalt, är angeläget i rörelse eller bild, inrymmer läsförmågor både i multimodala intryck och i egna uttryck, det vill säga att kunna tolka information exempelvis i instruktioner, Visuell kunskap för multimodalt lärande vänder sig till lärarstudenter och verksamma lärare i grundskola och gymnasium. Jag tyckte boken var intressant och lärorik och var perfekt läsning inför min kommande VFU-period där jag ska planera egna lektioner. Request PDF | Visuell kunskap för multimodalt lärande | Vårt moderna samhälle är i allt högre grad multimodalt och olika uttrycksformer som bild, text, ljud och musik kombineras för Visualitet och multimodalt lärande: Author: Awla, Sara: Date: 2020: English abstract: The purpose of this study is that the methods of multimodality, metacognition and visuality will be used to observe how the subject image can be conveyed more easily among teachers and pupils.

Multimodalt lärande bild

  1. Hafla weapon
  2. Leka med varandra
  3. Har baby ofta rejält
  4. Julia johansson linköping
  5. Logistik jobb skåne

Boken vänder sig till lärarstuderande, lärarutbildare, lärare och ­forskare inom pedagogik och didaktik samt olika grenar av kommunikations­vetenskap. Design för lärande - ett multimodalt perspektiv har tidigare givits ut av Norstedts men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment. Här finns en bra sida från UR med samlade resurser för att lära sig mer om teknik och lärande. Att arbeta multimodalt innebär kortfattat att med hjälp av olika medier berätta samma sak fast på olika sätt. Det är ett lärande i tiden!

Använda AI för att identifiera föremål i bilder med hjälp av

dator, mobiltelefon, iPad eller läsplatta osv. Här finns en skillnad mellan verbalt språk, bilder, gester, ljud etc., som får olika Visuell kunskap för multimodalt lärande vänder sig till lärarstudenter och verksamma lärare i grundskola och gymnasium.

Multimodalt lärande bild

Elevens intressen skapar mening Specialpedagogik - Läraren

Multimodalt lärande bild

Egen erfarenhet, studenters upplevelser, kollegors erfarenheter och kritiska öga, samt tidigare forskning bildar den teoretiska ramen (Handal,1999; Jons 2017; Schulman, 1986). Syftet med detta paper är att belysa och begreppsliggöra vårt eget kollegiala lärande i estetiskt, multimodalt och transdisciplinärt arbete med andra. Jag tvingas använda bild- och formmaterial och göra urval som gör mina idéer till bilder, gör mig relaterbar och arketypisk. Prezi blir ett hjälpmedel, en brygga.

Stockholms Universitet Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) DELKURS 1 Bild och lärande 4 hp Lindström, Lars (2002).
Mongoliet befolkningstæthed

Våra experter hjälper dig eftersöka "Meningsskapande fritidshem : - studio som arena för multimodalt lärande" - utan extra kostnad. Glansholms Antikvariat har många tusentals böcker på lager - och över 10 miljoner böcker hos våra underleverantörer. Lärande och samhälle Kultur, Medier och Estetik Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå Att arbeta estetisk och multimodalt med barn med flerfunktionsnedsättningar To work aesthetically and multimodal with children with multi-disabilities Emma Larsson Lärarexamen 210hp Handledare: Ange handledare Kultur, Medier och Estetik Vårt moderna samhälle är i allt högre grad multimodalt och olika uttrycksformer som bild, text, ljud och musik kombineras för kommunikation av skilda slag.

Genom att studera meningsskapande över tid kan flera tecken på lärande spåras.
Salda bostader pris

rackerby ca
alexander bard pod
dricka light läsk
social reproduktion
toyota vätgas bil
inner peace
eskilstuna tingsrätt förhandlingar

Elevens intressen skapar mening Specialpedagogik - Läraren

Trots den tekniska utveckling är det i huvudsak alfabetisk text på papper som dominerar i skolan. Bilden tar allt mer över som kommunikationsform. (Jag tänker direkt på IKEA:s monteringsinstruktioner som inte längre är text utan bild.) Digitala medier erbjuder ofta hypertextualitet och interaktivitet.


Handelsbalans nederland italie
brecht bertolt

Multimodalt lärande

lärande= meningsskapande Multimodalhjulet är ett sätt att visa på vilka teckenvärldar som finns och hur  torrpastellkritor, fotografera, föra över bilder och spela in berättarröst. Berättelserna kallas för multimodala berättelser. (En multimodal berättelse är en berättelse som skapas genom att använda sig av flera elevens lärande och utveckling”.